Flyende dag

(Förtydligande av texten som står i noterna,

följer notrad för notrad)

Gittan Lundgren, övre stämman

Flyende dag

kan jag fånga den sista minut med min sång, ty när

dagen är slut blir så andaktsfullt stilla.

Skogens musik, tusen sångares

jublande kör mynnar ut i en viskning och dör

ingen fågel hörs drilla.

Solen går ner och naturen den vilar i ro

natten står mörk över nejder som bida

dagen. Flyende dag kan jag fånga din

sista minut med min sång, ty när dagen är slut

blir så andaktsfullt stilla

hon då sluter sitt öga.

 

Pyret Hillborg, nedre stämman

Natten är mörk

men den segrande dagen går in och jag sjunger med

sol i mitt sinn, uti gryningens timma

Solen går upp, som ett skimmer står

skogarnas krans och de gyllene strålarnas glans

bortom bergen ses glimma.

Signade sol, i ditt hägn får allt spirande liv

markernas blom lyfter kalken emot det

höga, följer sin ban, där du stiger mot

himmelens höjd, men du dalar mot kvällen nöjd

blir så andaktsfull stilla

hon då sluter sitt öga.

---------------------------------------------------------------------------------

  Webbmaster: Lotta tummenopp lisse-lotte@danielson.be

Gå till Veteranföreningens Startsida

Senast uppdaterad:  2009-09-19