FURUVIKSBARNENS VETERANFÖRENING

V E R K S A M H ET S B E R Ä T T E L S E

1/7 2007 – 31/12 2008

Styrelsen för Furuviksbarnens Veteranförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse:

Styrelsens sammansättning 

Jill Lindström                                      Ordförande

Elizabeth Hägglund                             Kassör

Gun-Britt Hedblom                              Sekreterare

Ingegerd Nyberg                                  Ledamot

Maria Korol                                         Ledamot

David Hammarberg                              Suppleant

Madelene Eriksson                             Suppleant

Kerstin Wiberg                                    Revisor

Leif Andersson                                    Revisor

Tommy Andersson                              Revisorsuppleant

Yvonne Boussard-Andersson               Revisorsuppleant

Britt-Marie Axensköld                          Valberedning

Marlene Christofersson                        Valberedning

Styrelsen har under tiden som verksamhetsåret omfattar haft 5 protokollförda möten. 

Föreningen hade vid verksamhetsårets utgång 105   medlemmar varav 6 är hedersledamöter. 86   st hade utnyttjat möjligheten att köpa säsongkort till subventionerat pris.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning redovisas separat. Styrelsen föreslår att resultatet överförs till ny räkning.

Aktiviteter

Den 21/7 2007 i samband med finalen i Furuviksbarnens föreställning hälsades Camilla Lenström och Maria Korol välkomna som ledare för Furuviksbarnen med varsin blombukett. Därefter hölls den sedvanliga ”prova-på aktiviteten” i Cirkusen efter ordinarie föreställning. Dagen avslutades med grillning på Lilla Furuskär där Gun-Britt Hedblom tackades för sina insatser som ledare för Furuviksbarnen under många år med ett presentkort samt en ros. Även årets Furuviksbarn tackade Gun-Britt med present.

Furuviksbarnens sista föreställning 2007 var den 26/8. Veteranföreningen tackade barnen med en biocheck samt bjöd efter föreställningen på saft och tårta. Föreningen överlämnade även boken Cirkusfamiljer i Gävle till Sebastian Ljung, August Fasching samt Robin Tano som nu hade gjort sin sista föreställning i Furuviksbarnen för att börja på Cirkusgymnasiet.  

Fredagen den 8/9 2007 arrangerade föreningen en resa till Stockholm och Gröna Lund för Furuviksbarnen. Camilla samt 4 veteraner var med som ledare. Tyvärr hade vi inte vädrets makter med oss men barnen hade en blöt med rolig dag på Grönan.

Årsmötet för budgetåret 2006/2007 avhölls den 28/9 2007 i kvarterslokalen på Övre Åkargatan 56 i Gävle. Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds deltagarna (14 st) på sallad och kaffe med godbit. Årsmötet antog förslaget till nya stadgar för första gången, beslutet fastställdes sedan på ett föreningsmöte den 14/5 2008. En av ändringarna var att föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår. Detta innebär att innevarande verksamhetsår omfattar 18 månader enl. ovan. Årsmötet bestämde även att antalet ledamöter i styrelsen fastställs vid varje årsmöte att omfatta 5 eller 7 ledamöter med 2 – 3 suppleanter.

2008 års gen.rep. hölls den 18/6. Eftersom det börjat en hel del nya barn detta år passade vi på att presentera Veteranföreningen och vår verksamhet för Furuviksbarnens föräldrar och släktingar. Premiären ägde rum på midsommaraftonen den 20/6.

Den 16/8 arrangerades som vanligt ”prova på” i Cirkusen samt korvgrillning för våra medlemmar och dagens Furuviksbarn, ca 30 st.

Detta års sista föreställning hölls den 31/8. Föreningen tackade Furuviksbarnen med en biocheck  och bjöd barn och föräldrar på saft och tårta efter föreställningen. I gengäld bjöd Furuviksbarnen de närvarande på en mycket trevlig föreställning som de själva hade regisserat. Föreningen överlämnade boken Cirkusfamiljer i Gävle till Hanna Haglund som nu hade gjort sin sista förställning i Furuviksbarnen och skall börja i Cirkusgymnasiet hösten 2008.

Hemsidan www.furuviksveteranerna.com

Under 2008 har föreningen kommit igång rejält med hemsidan. Många, många timmar har Lisse-Lotte Danielson och Elizabeth Hägglund (Lillan) suttit med näsan över kort, texter, program och tidningsartiklar för att scanna och lägga in på sidan som Lisse-Lotte har byggt upp. Många i hela världen är inne och tittar på sidan och vi har fått kontakt med ett flertal gamla Furuviksbarn som har varit vänliga att låna ut sina dyrbarheter i form av bilder och program, texter mm. ”Lill-Laila” Nygren har bidragit med sina fotoalbum som hennes pappa Gösta Nygren har gjort åt henne. Det tackar vi för. Tack Lotta och Lillan för ert stora engagemang och era enorma arbetsinsatser för oss alla gamla Furuviksbarn!  

Övrigt

Under detta verksamhetsår har vi städat ur vår ”Minnenas Loge” vid barnteatern och ställt ut bord och stolar så om våra medlemmar vill sitta och äta sin matsäck i lugn och ro finns det möjlighet att göra det där. Delar av styrelsen har vid två tillfällen varit till Gävle Stadsarkiv för att se igenom vad som finns om Furuviksbarnen. Många ”minns Du” och mycket skratt blev det.  

Vi har haft sammanträden med Furuviksparkens Vd Tom Widorson för att dels rapportera vad vi håller på med samt att även få en liten aning om vad som kommer att ske i Parken. Vi tackar Tom för hans tålamod med oss!  

Under våren skickade vi ut en inbjudan till de ungdomar som slutat i Furuviksbarnen under de sista åren för att försöka få med dem som medlemmar i föreningen.

Slutord

Det gamla året har gått och ett nytt år och nya utmaningar står inför oss. 2009 fyller Veteranföreningen 25 år och detta vill vi naturligtvis fira tillsammans med er alla!

Vi hoppas att vår hemsida skall inspirera gamla Furuviksbarn att ta kontakt med Veteranföreningen och bli medlemmar hos oss. Ni vet ju alla att föreningens ändamål och syfte är ”Att bevara, utveckla och stödja Furuviksbarnen”!

Gävle i mars 2009

………………………………          ……………………………………….          ……………………………….   

Jill Lindström                                Elizabeth Hägglund                                  Gun-Britt Hedblom 

………………………………           ………………………………………

Ingegerd Nyberg                            Maria Korol

----------------------------

Webbmaster: Lotta tummenopp lisse-lotte@danielson.be

Gå till Veteranföreningens Startsida

Senast uppdaterad:  2009-04-28

Tillbaka