FURUVIKSBARNENS VETERANFÖRENING

Verksamhetsberättelse 1.7.05 - 30.6.06

Styrelsen för Furuviksbarnens Veteranförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsens sammansättning:

Jill Lindström
Rosita Brandon-Cox
Elisabeth Westerman
Marianne Olson
Ingegerd Nyberg
Anki Forsberg
Marlene Christofersson
Toni Blomqvist
Anna Bodin
Maria Korol
Kerstin Wiberg-Fahlstedt
Leif Andersson
Tommy Andersson
Yvonne Boussard-Andersson
Gittan Swahn
Britt-Marie N-Axensköld
Sten-Åke Östman
ordförande
sekreterare
kassör
vice ordförande
ord ledamot
- " - avgått 23.4.06
- " -
suppleant
- " -
- " -
revisor
- " -
revisorsuppleant
- " -
valberedning
- " -
- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten. Föreningen hade vid verksamhetsårets utgång 160 medlemmar och 103 hade utnyttjat möjligheten att köpa Furuvikskortet.

Aktiviteter

Fredagen den 1.7 2005 anordnades nostalgikväll med grillning vid Lilla Furuskär. Cirka 15 medlemmar hade hörsammat inbjudan. Tipsrunda med frågor om Furuvik. Kvällen avslutades vid bryggdansen i Fiskeläget.

Söndagen den 17.7 arrangerades en familjedag med "prova på" i Cirkus. Vi startade med korvgrillning och fler medlemmar än de senaste åren mötte upp. "Prova på" var som vanligt populärt bland barn och barnbarn, även veteraner återupplevde gamla färdigheter i b l a trapets.

Furuviksbarnens sista föreställning för säsongen 2005 var söndagen den 28.8. Veteranföreningen tackade barnen med varsin biocheck.

Årsmötet avhölls fredagen den 30.9 i kvarterslokalen Ö Åkargatan 56 i Gävle. 19 medlemmar var närvarande. Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjöds deltagarna på sallad och kaffe med godbit. Lotteri. Stämningen var hög som vanligt när vi träffas och pratar minnen.

2006 års premiär för Furuviksbarnens föreställning ägde rum lördagen den 20.5. Veteranföreningen bjöd då på saft och tårta som uppskattades mycket.

70-årsjubileum

Pingsthelgen den 3-4 juni 2006 firades Furuviksbarnens 70-årsjubileum.

Inför jubileet krävdes många arbetstimmar och kontakter med medlemmar och övriga inblandade. Samarbetet med Furuviksparken (Tom Widorson) fungerade väldigt bra och stärkte oss i vårt arbete.

Furuvik mötte oss med strålande sol och skön försommarvärme.

Jubileet inleddes med minnesstund på Lilla Furuskär där Bertil Svensson satte ord på våra tankar och känslor och läste en dikt. En tyst minut påbjöds och en röd ros nedlades symboliskt vid korset av Jill Lindström. Akten avslutades med att vi alla sjöng "Härlig är jorden".

Nästa punkt på programmet var "Majgreven rider sommar i by" vid gamla Barnteatern. En kör ledd av Bengt Olerud sjöng sommarsångar varefter majgreven, Laila Nygren-Söderberg, red in vitklädd med gullvivekrans runt hatten följd av nya och gamla furuviksbarn med lövruskor i händerna. Tom Widorson hälsade majgreven med följe välkommen och majgreven tackade - allt traditionsenligt på vers.

Programmet avslutades med "Du gamla, Du fria" unisont.

Därefter fanns tillfälle för medhavd picnic i gröngräset framför scenen.

Furuviksbarnens ordinarie föreställning i Cirkus var nästa programpunkt. Den presenterades och inleddes med en prolog (skriven av Margaretha Gröger till 50-årsjubileet 1986) av Kit Astinger.

Efter paus var det dags för veteranernas "happening". Programmet hade sammanställts och presenterades av Camilla Lenström. Hon bidrog även själv med sång mellan varje nummer.

Eje Berglund intervjuade en kvartett gamla furuviksbarn (Eugen Malm, Tommy Andersson, Britt-Marie N-Axensköld och Camilla Lenström) som fick berätta om sina minnen från Furuvik och furuviksbarnen. Det alla mindes bäst var kamratskapet i Furuvik.

Gruppen från början av 50-talet visade en annorlunda form av Can-Can, (sittande). Bejublat framträdande. Maria Korol och Madeleine Eriksson från gruppen kring sekelskiftet genomförde ett fint luftnummer i ring .

Från 70-talet visade Larry Forsberg, Lars Söderberg och Peter Åsblom att de fortfarande kan hantera boxhandskar och bjällror. En grupp flickor från 80-talet framförde en fin clowndans och till sist kom David Hammarberg med sitt halsbrytande nummer i swingtrapets.

Allt inramades med musik framförd av Yngve Eriksson, Nicke Sahlström, Kalle Wahlström och Åke Bäcklin.

Efter föreställningen bjöds publiken ner i manegen till en promenadpolonais ledd av dansare från Rillen. Därefter bjöds på läskande dryck med tilltugg.

En läcker supé i Cirkusrestaurangen avslutade dagen. Musik, lotterier och visning av delar ur veteranföreställningen 1986 på storbildsskärm. Trevlig gemenskap över åldersgränserna.

Uppskattningsvis besöktes arrangemangen av ett par hundra veteraner med familjer.

På pingstdagen var det så dags för den årliga "prova på". Korvgrillningen lockade inte så många. Firandet dagen före hade tydligen satt sina spår.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Beträffande inköp av häst till Furuviksbarnen, veteranföreningens gåva på 30.000 kr år 2002, har detta ej skett varför vi har erhållit pengarna I retur.

Veteranföreningen har i samarbete med Furuviksparken hos Stiftelsen Framtidens Kultur ansökt om ett bidrag för ett 3-årsprojekt som syftar till att bygga upp en självförsörjande verksamhet kring barn- och ungdomscirkus och verka för att utveckla cirkus som uttrycksform genom samarbete med andra verksamhetsformer inom cirkus, musik, dans och teater. Furuviksparken garanterar projektet ekonomiskt och har det administrativa ansvaret.

Slutord

Ytterligare ett verksamhetsår kan läggas till handlingarna - föreningens 22:dra år. Vi kan inte jämföra medlemsantalet i år med antalet de första åren men vi har dock även detta år med glädje sett en liten ökning av medlemsantalet. Vår förhoppning är att denna trend håller i sig kommande år.

Föreningen kommer att få mycket intressanta arbetsuppgifter i framtiden om det söka projektbidraget beviljas. Om inte får vi jobba vidare och söka på nytt. Att bevara, utveckla och stödja Furuviksbarnen är ju vår förenings ändamål och syfte.

Furuviksparken utvecklas varje år. Nu finns den nya restaurangen Furuviks brygga på plats nere i Sandvik. Upprustningar sker överallt. Farbror Johan skulle glädjas om han såg den fina blomsterprakten i Parken.

Furuviksbarnens 70-årsjubileum har genomförts och vi vill till alla som bidragit till de härliga, minnesrika, roliga, sköna och underbara dagarna i Furuvik framföra vårt varma tack. Tack alla för att ni ställde upp och firade med oss! Tack Furuviksparken för ert intresse och hjälp att genomföra vårt jubileum!

Ett nytt år har inletts och vi får fortsätta att arbeta för att Furuviksbarnen finns kvar och kan utvecklas under många år framåt.

För FURUVIKSBARNENS VETERANFÖRENING

Jill Lindström,  Rosita Brandon-Cox,  Elisabeth Westerman

Ingegärd Nyberg, Marianne Olson och Marlene Christofersson

 

Webbmaster: Lotta tummenopp lisse-lotte@danielson.be

Gå till Veteranföreningens Startsida

Senast uppdaterad:  2008-08-13

Tillbaka  Verksamhetsberättelse2005-06.