FURUVIKS BARN & UNGDOMSCIRKUS resa till Wiesbaden 2000.

   frv Madelene Eriksson och Maria Korol 

  Klotnummer

     FEM SMÅ SNÖFLAMMOR, SVERIGE.
 
Sandra Olsson (13), Nathalie Söderström (13), Mikaela Hockman (11), Karolina Schwilska (10), Julia Göransson (10).
Medlemmar i Furuviks Barn & Ungdoms Cirkus i Gävle.
De har uppträtt i flera år. Under sommaren gör de omkring 60 föreställningar.
 

  CAROLINE PERSSON, SVERIGE.
 
15 åriga Caroline Persson har varit medlem i Furuviks Barn & Ungdoms Cirkus de 5 senaste åren. Hon har arbetat med
sitt repnummer i 2 år.
 

   MADELENE OCH MARIA, SVERIGE.
 
De 16 åriga artisterna Madelene Eriksson och Maria Korol är medlemmar i Furuviks Barn & Ungdoms Cirkus.
Madelene har deltagit i 4 år och Maria Korol i 7 år. De har uppträtt med sitt air rings nummer sedan 1998.
Under sommaren gör de cirka 60 föreställningar och under hösten tränar de på Gävle Cirkusgymnasium.
 

   frv Karolina, Mikaela och Julia

   Trött Caroline och kompis

-----------------------------------------------------------------------------------------

Webbmaster: Lotta tummenopp lisse-lotte@danielson.be

Gå till Veteranföreningens Startsida

Senast uppdaterad:  2009-08-31

Tillbaka