FURUVIKSBARNENS VETERANFÖRENING

 

EN BOK OM FURUVIKSBARNEN

 

Furuviksbarnens Veteranförening planerar att ge ut en bok om ”Furuviksbarnen” under december 2011. Men – vår budget består endast av medlemsavgifter, varför föreningen

nu arbetar för att samla in medel för att täcka produktions- och tryckkostnaderna.

 

Ändamålsparagrafen i föreningens stadgar säger att Föreningen skall arbeta för att stödja, utveckla och bevara Furuviksbarnen.

 

Nu har Furuviksbarnen lagts ner och vi vill göra ett värdigt avslut på en unik epok.  Med bilder och intervjuer av och med ”barnen” vill vi berätta vår egen historia om barnen som var kända riket kring som ”Furuviksbarnen” och om vår tid i Furuvik under nästan 75 år. ”Barnen” är idag bosatta runt om i Sverige – och övriga Europa, men vi kom alla från Gävle med omnejd.

 

Vår bok vill särskilt framhålla den unika anda av skapande, delaktighet och kamratskap, som Johan Jansson ”Farbror Johan”, Agnes Jansson ”Tant Agnes”, Bodo West-Rosenberg och  Gösta Nygren med familj, ledare, lärare och cirkusartister tillsammans skapade i Furuviks-parken – som vi Furuviksbarn fick leka i, mogna till individer,  kamrater och artister i och ”visa upp oss” i.

 

Boken blir full av färger, dofter, skratt, applåder, musik, sång, minnen, röster och reflektioner. Naturligtvis blir det berättelser om våra fantastiska och älskade ledare och lärare, och gäst-spelande och övervintrande cirkusartister från hela världen. Denna korta tid i våra liv som kom att påverka oss hela livet, vill vi dela med alla Furuviksbarn, föräldrar, syskon, närstå-ende, vänner och ledare till Furuviksbarnen, liksom med vår trogna publik.

 

Produktionen av boken – med arbetsnamnet ”Jag har ju varit Furuviksbarn...” – är redan i gång. Hälften av bokens 150 sidor består av intervjuer med Furuviksbarn och berättande text; hälften av bilder. För intervjuer och grafisk form har vi anlitat journalisten Tetha Åhs i Gävle, och som tryckeri S-TRYCK AB i Skutskär..

 

Du eller ditt företag kan hjälpa oss att täcka produktions- och tryckkostnaderna genom att

betala in en summa pengar på vårt plusgiro 30 79 78-7, Furuviksbarnens Veteranförening. Ange ditt eller företagets namn och adress och telefonnummer samt ”bidrag till Furuviks-barnsboken”

 

Vill Du veta mer; kontakta Jill Lindström , ordförande,  tel: 026-60 09 77 eller Birgitta Bergström, v. ordförande, tel: 026-99339.

 

 

Gävle oktober 2011

Styrelsen för Furuviksbarnens Veteranförening

Jill Lindström

Tillbaka  Viktiga meddelanden.