2009-07-25. Minnesstund vid Lilla Furskär.

Sammanställd av Bertil ”Bördda” Svensson (1948-1952).

 Det är i år 73 år sedan Furuviksparken öppnade sina portar för besökare. Framgångsrika medmänniskor skapade fram kapital för att köpa och framställa det ”paradis”, som vi alla varit med om och att varit verksamma i. Entreprenören och visionären Gösta Nygren var synnerligen lämpad att vara chef.

I en människas väsen är det hennes egenskaper och egenheter som först bildar konturerna. När döden inträffat klarnar bilden. Detta har mästerligt tolkats av författaren Nils-Magnus Folcke och dikten:  

 

TRÄDET

Vårar vattnade, somrar förbrände,

rötter tog skada i karg mark.

Ingen visste vad som hände,

innanför skylande bark.

Ingen såg –

årsringars skrift i gömd ved.

Först när stammen störtat ned,

först då den låg

fälld av stormar och år,

gavs det besked om dolda sår

-        såg man klart

trädets egenart.

 

Våra tankar går nu till ”De stora ledarna”, som för alltid präglat våra liv medvetet eller omedvetet och som vi med tacksamhet tar med oss till vår tids ände. Dessa förebilder gav oss en stabil trygghet.

Några exempel:

 

Johan Jansson (farbror Johan)

Agnes Jansson (faster Anges)

Bodo West

Arthur Andersson

Petter

Tyst slocknar en mänsklig hjärna

efter år av glädje och strid,

En blomma, en människa, en stjärna

har sin bestämda tid.

 

Andra medlemmar/kamrater och även nära och kära som för alltid lämnat oss låter vi nu våra tankar uppsöka dessa och måtte minnet av dem för all framtid hugfästas i våra hjärtan.

Var och en har efter sin bästa förmåga bidragit till den fina gemenskap som alltid rådigt i vår förening.

 

Vår förening: Furuviksbarnéns Veteranförening fyller 25 år. I föreningen har vi haft och har många duktiga styrelsemedlemmar, som lagt och lägger ner ett förtjänstfullt arbete. Verksamheten skall ju fungera. Allt sker på ideell basis. Alla medlemmar har sina speciella minnen  för tiden  som  Furuviksbarn. Vi tackar ödmjukast.

 

Dikt: Vi äger inte jorden.

 

Vi äger inte jorden – vi har den blott lån

ett lån vi ska förvalta tills vi far härifrån,

med ansvar för vår nästa och dem som skall ta vid

ska vi förvalta lånet vår lilla korta tid.

 

Ja, ängarna ska blomma och havet glittra blått

och fåglarna ska sjunga när vi till vila gått,

men ni som ska ta över, när vi går härifrån

ska minnas och beakta – vår jord är blott ett lån,

 

Vi sjunger gemensamt ”Härlig är jorden”. De två första verserna.

 

Avslutar minnesstunden med en tyst minut.

 

Ingegärd ”Fatima” Nyberg nedlägger en bukett sommarblommor på tribunen.

--------------------------------------------------------------------------

Webbmaster: Lotta tummenopp lisse-lotte@danielson.be

Gå till Veteranföreningens Startsida

Senast uppdaterad:  2009-08-02

Tillbaka