KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Furuviksbarnens Veteranförening kallar Dig  härmed till årsmöte lördagen den 10 mars 2012.

 

Tid: Kl. 14.00

 

Plats: Kvarterslokalen, Övre Åkargatan 56, Gävle. Källaringången mellan 56A och B.

 

Dagordning och övriga handlingar enligt stadgarna utdelas vid årsmötet.

 

Föreningen bjuder på kaffe, te och smörgås.

 

Eventuella motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 27 februari 2012. Adress: Gun-Britt Hedblom, N.Fiskargatan 5 A, 803 10 Gävle, tel: 026-510937 eller e-post

gun.san42@hotmail.com.

 

Styrelsen hälsar Dig hjärtligt välkommen!

 

 

Om Du inte redan har betalat in medlemsavgiften 125 kr för 2012 kan Du göra det nu till plusgirokonto 30 79 78-7 Furuviksbarnens Veteranförening.

 

OBS! Glöm inte att skriva avsändare på inbetalningen!