Gävle den 15 februari 2011.

   

 

                     FURUVIKSBARNENS VETERANFÖRENING

 

                           KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

 

  Furuviksbarnens Veteranförening kallar dig till föreningens årsmöte söndagen den 20 mars 2011.

 

Tid: kl. 15.00

 

Plats: Kvarterslokalen, Övre Åkargatan 56. Gävle. Källaringången mellan 56A och B.

 

Årsmötet kommer att behandla ett förslag till ändring av föreningens stadgar. Ändringen gäller § 1, ändamålsparagrafen.

 

Dagordning och övriga handlingar enligt stadgarna utdelas vid årsmötet.

 

  

Eventuella motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den    6 mars 2011, adr: Gun-Britt Hedblom, N. Fiskargatan 5 A, 803 10 GÄVLE. Tel. 026-51 09 37 eller på mail: gun.san42@hotmail.com

 

 

Din anmälan till årsmötet vill vi få in senast den17 mars, se adressen ovan.

 

 

 

Styrelsen önskar Dig välkommen.